Vores Vision

Vores vision er at skabe opmærksomhed på vores unikke profession inden for et fagområde der bliver mere og mere homogent. Det fagområde vi arbejder under er meget bredt, og der bliver ansat mange forskellige landskabsarkitekter, der hver især udfører flere forskellige projekttyper. Kadota_KaizukaVi må erkende, at vores profession som landskabsarkitekter er under en kraftig udvikling, selvom det er funderet i de klassiske dyder om at skabe en smuk symbiose i samspil med mennesker og de naturlige omgivelser, som vi udformer.

Vi har derfor en tosidet strategi, der omhandler interne såvel som eksterne mål, som vi efterstræber os at efterleve. Internt er vores primære fokusområde samt vision at skabe de bedst mulige forhold for vores medlemmer, hvilket blandt andet omfatter forhandling af overenskomster med brancheorganisationer. Endvidere er vores interne målsætning at udvikle vores medlemmers faglige interesser, og styrke vores profil som landskabsarkitekter indadtil samt udadtil til den brede befolkning.

Dette omfatter også udarbejdelse af retningslinjer for vores medlemmer i forhold til etik, regler i forbindelse med udarbejdelse af honorarer samt vejledning såfremt der måtte opstå tvister mellem vores medlemmer og deres byggeherrer eller klienter. Derudover arbejder vi intensivt med at skabe synlighed omkring, samt forklare vigtigheden af lanskabsarkitekturen.

Et fagområde i udvikling

Vores fagområde er i konstant udvikling, derfor er det et krav til os som brancheforening, at vi konstant er imødekommende i forhold til vores medlemmers krav og ønsker, så vi på denne måde er i stand til at udvikle os selv som en brancheforening der står mål med den generelle udvikling inden for vores felt. I denne forbindelse er det vigtigt for os, at vi konstant er i dialog med vores medlemmer, så vi på denne måde er i stand til konstant at udvikle de bedste arbejdsforhold for vores branche samt skabe en yderligere interesse for denne, så vi er i stand til at imødekomme den konstante efterspørgsel efter kompetente landskabsarkitekter ved at rekruttere de bedst mulige kandidater fra uddannelsesinstitutionerne.