Vejledning til Landskabsarkitekter

Et af vores arbejdsområder er at skabe gennemsigtighed for danske landskabsarkitekter, for derigennem forbedre rammevilkårene for vores medlemmer under deres daglige drift af deres landskabsarkitektvirksomhed. Dette har vi blandt andet gjort ved at udarbejde en lang række forskrifter i forhold til honorarer i forbindelse med rådgivning, tvister i forbindelse med disse, udarbejdelse af en kollektiv ansvarsforsikring og sidst, men ikke mindst, forhandlet en lukrativ overenskomst på plads i samarbejde med JA.

Ydelser og honorarer

Vi har hos det Praktiserende Landskabsarkitekters Råd i 1992 udarbejdet ”Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed”, som dermed afløste ”Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde”. ”Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed” vil sammen med ABR89 (”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989”) regulere det økonomiske forhold mellem klient og den rådgivende landskabsarkitekt, samtidig med at disse forskrifter fastlægger de generelle principper, som skal danne grundlaget for en aftale i forbindelse med en given opgave.

Disse ydelsesbeskrivelser beskriver i detaljer forløbet ved rådgivningsopgaver i forbindelse med have- samt landskabsprojekter, og definerer derudover specifikt det arbejde en landskabsarkitekt skal udføre for sin klient eller bygherre, samt giver vejledning til hvorledes et landskabsarkitekthonorar sammensættes og udregnes.

6899652772_7ca387f9f7_bSåfremt det utænkelige skulle ske, og der opstår tvister mellem den rådgivende landskabsarkitekt og klienten eller bygherren i forbindelse med disse landskabsarkitektydelser, så kan man i henhold til ABR89 indbringe denne tvist for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister udelukkende omhandlende spørgsmål omkring honorarer kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvorefter afgørelser truffet i denne instans kan ankes i Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring

Størstedelen af vores medlemmer har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, der dækker dem mod eventuelle fejl og mangler opstået i forbindelse med et udført projekt eller fagtilsyn. Denne rådgiveransvarsforsikring er gældende i 5 år, efter at et givent anlæg er taget i brug, og dækker ligeledes i tilfælde af, at den udøvende landskabsarkitektsvirksomhed er stoppet med at drive rådgivende landskabsarkitektsvirksomhed inden for den pågældende tidsramme på 5 år. Som brancheforening anbefaler vi klart, at vores medlemmer har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, eftersom dette i sidste ende kan være en økonomisk god idé. På denne måde beskytter I jer selv mod et krav om økonomisk kompensation, eftersom forsikringen dækker dette.

Overenskomst

Vi lavede i 2011 en overenskomst med JA, hvori der var klare definitioner for landskabsarkitekters ansættelsesforhold. Denne overenskomst er gældende for landskabsarkitekter på private tegnestuer, hvis indehaver/ledelse er medlem af PLR. Derudover, ifølge en samarbejdsaftale med Arkitektforbundet, gælder vores forhandlede overenskomst med JA ligeledes for arkitekter med en kandidatuddannelse fra Kunstakademiets arkitektskole samt Arkitektskolen i Aarhus.