De Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, forkortet PLR, er en forening af praktiserende landskabsarkitekter oprindeligt oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, som er interesseorganisationen for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. Vi besluttede i 2011 at opløse PLR, eftersom vi med vores dengang lille sekretariat havde svært ved at servicere samt rådgive vores medlemmer i forhold til en mere og mere kompleks byggebranche. Men vi har nu sørget for at udbygge vores organisation, så derfor er vi glade for at kunne annoncere, efter vores nedlæggelse for 5 år siden, at vi igen etablerer de Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR).

Vores vision er at skabe opmærksomhed på vores unikke profession inden for et fagområde der bliver mere og mere homogent. Det fagområde vi arbejder under er meget bredt, og der bliver ansat mange forskellige landskabsarkitekter, der hver især udfører flere forskellige projekttyper. Vi må erkende, at vores profession som landskabsarkitekter er under en kraftig udvikling, selvom det er funderet i de klassiske dyder om at skabe en smuk symbiose i samspil med mennesker og de naturlige omgivelser, som vi udformer.

Vi har derfor en tosidet strategi, der omhandler interne såvel som eksterne mål, som vi efterstræber os at efterleve. Internt er vores primære fokusområde samt vision at skabe de bedst mulige forhold for vores medlemmer, hvilket blandt andet omfatter forhandling af overenskomster med brancheorganisationer. Endvidere er vores interne målsætning at udvikle vores medlemmers faglige interesser, og styrke vores profil som landskabsarkitekter indadtil samt udadtil til den brede befolkning.

Alt dette omfatter også udarbejdelse af retningslinjer for vores medlemmer i forhold til etik, regler i forbindelse med udarbejdelse af honorarer samt vejledning såfremt der måtte opstå tvister mellem vores medlemmer og deres byggeherrer eller klienter. Derudover arbejder vi intensivt med at skabe synlighed omkring, samt forklare vigtigheden af lanskabsarkitekturen. Alt dette er medvirkende til at give vores medlemmer, samt fagområde, en øget profilering samt respekt for det arbejde vi yder i offentligheden.

Navn

E-mail

Stof

Besked