Find børnepasningsjobs her

Maya babysitterForældre lægger stor vægt på, at børnene er i trygge hænder. Hjemmegående husmødre er en sjældenhed i det moderne Danmark, for ikke at tale om hjemmegående fædre. De fleste forældre arbejder hver dag, og måske er den ene forælder i gang med en lovende karriere, hvorfor det er særligt vigtigt med gode pasningsmuligheder til børnene. Som babysitter bliver man en vigtig komponent i familiens hverdagsliv. Man skal være stabil og skal samtidig kunne tage ansvar og give omsorg til barnet eller børnene. Som freelance-babysitter er det klart en fordel at have erhvervserfaring inden for området.

Rundt om i landet er der vuggestuer og børnehaver, hvor uddannede pædagoger og medhjælpere tager sig professionelt af børn i alderen 0-6 år. Som ufaglært kan man søge arbejde som vikar i disse børneinstitutioner og derved få erhvervserfaring med børnepasning. Det kan være en udfordring at tage sig af børn i en ung alder. Det er vigtigt, at alle børn føler sig trygge, og selvom der ofte er flere børn på samme stue, skal man tage højde for børnenes forskellige behov. Som den ”voksne part” skal man derfor både evne at strukturere børnenes hverdag, ligesom man skal kunne fungere som erstatningsforælder, hvor man trøster og er nærværende.

Hvis man senere ønsker at opnå en privat ansættelse som barnepige eller vil arbejde som dagplejemor, er erfaringen fra en vuggestue eller børnehaveinstitution en stor fordel.

Som ung teenager kan babysitterjobs være et dejligt deltidsarbejde ved siden af skolen. Måske er du vant til at passe dine yngre søskende eller hente naboens børn efter skole. Du har derfor givetvis allerede en god erfaring og lysten til at arbejde med børn efter skoletid. Find børnepasningsjobs her. På en hjemmeside som babysittermatch.dk har du mulighed for både at fortælle om dig selv og vedhæfte et billede, og du kommer hurtigt i kontakt med forældre, der netop efterspørger din hjælp.

Børnepasning – et givende job

At arbejde med børn er givende på mange fronter. Man får en unik mulighed for at være den person, der har en særligt stor betydning for et barn i en tidlig, men vigtig alder. Ofte knytter børn sig hurtigt til denne type voksne, og man får således et stort ansvar for den lille guldklump i de timer, hvor forældrene ikke selv kan være til stede. Derfor er nærvær og omsorg nogle af de kerneværdier, man skal efterstræbe. Samtidigt er det vigtigt, at man som barnepige eller dagplejemor har en god kommunikation med forældrene, og at begge parter føler sig godt tilpas med samarbejdet.

www.babysittermatch.dk bliver familier og babysittere eller dagplejere matchet på bedste vis. Her kan man søge arbejde som babysitter i sit eget område, og begge parter kan ligeledes få et godt indblik i hinandens personligheder, inden man mødes.

Som babysitter er det muligt at finde frem til flere forskellige familier, og på samme måde er det muligt for familien at lede blandt flere egnede babysittere. Begge parter kan på den måde finde det bedste match. Familien kan samtidigt uddybe deres tanker omkring, hvad de forventer af en babysitter, og hvordan deres familieliv og hverdagsliv hænger sammen. Her er det bl.a. relevant at nævne de faste ugedage, hvor man mangler børnepasning, eller om man kun lejlighedsvis ønsker en babysitter.

Erfaring med børnepasning kan åbne mange muligheder fremover. Drømmer man om at uddanne sig til pædagog eller lærer, kan man bekræfte sig selv i sin brændende interesse for disse fag. Samtidigt giver en tidligere erhvervserfaring et godt fundament, når man begynder på uddannelsen. Nogle drømmer om at arbejde på et børnehjem for forældreløse i u-lande i sabbatåret, og her kan børnepasning ligeledes være utroligt givende. I bund og grund kan der være mange årsager til, at man gerne vil arbejde med børn og unge, og erfaringen vil aldrig gøre en fattigere. De fleste arbejdspladser vil se positivt på erhvervserfaring inden for dette område.

Fanø til kamp for billigere børnepasningstilbud

På Fanø bliver det fra årsskiftet markant billigere med børnepasning. På Fanø er halvdelen af befolkningen over 50 år, og man har derfor gjort børnepasningstilbud til de mindste billigere for at tiltrække flere børnefamilier. Gode og billige pasningsmuligheder betyder meget for børnefamilierne. Især i udkantsdanmark har man i de seneste år set, hvordan skolerne lukker på stribe i de små byer, hvilket har gjort det mindre attraktivt for børnefamilierne at slå sig ned i disse egne. Da pasningstilbuddene centreres i de større byer, er det også mere nærliggende at finde en bolig her, så man ikke skal køre så langt hver eneste morgen og eftermiddag.

Som babysitter i udkantsområderne kan man have en vigtig funktion, da forældre ofte kører længere for at komme til og fra arbejde, idet man har valgt den roligere livsstil på landet. Det kan derfor være svært at få hentet børnene i tide efter arbejde. Mange benytter sig derfor af pasningsmulighederne, hvor en babysitter kan hente børnene og tilbringe nogle timer sammen med dem, inden forældrene kommer hjem. En hel dag i vuggestue eller børnehave kan være lang. Selvom der er masser af andre børn at lege med i løbet af dagen, og de voksne gerne trøster ved behov, kan dagen blive fyldt med lidt for mange indtryk. En babysitter kan derfor give børnene den ro om eftermiddagen, de har brug for, og som man som forældre har svært ved at finde tid til.

Et job som babysitter er ikke bare et job. Som babysitter påtager man sig ansvaret for et barn, og man er både en rollemodel og en god ven. For forældrene kan man blive den figur, der får hverdagens puslespil til at hænge sammen, ligesom man giver barnet den ekstra tryghed i hverdagen. Erfaring er godt, og erfaring kan komme flere steder fra. Den ældste i en stor søskendeflok har uden tvivl tilegnet sig en unik erfaring via de mindre søskende, også uden at være bevidst om det. Men selvom du ingen erfaring har, har du måske et brændende hjerte for børn, og i så fald bør du kaste dig ud i jobsøgningen.