De Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

Vi er glade for at kunne annoncere, efter vores nedlæggelse i 2011, at vi igen etablerer de Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR).

PLR er en forening af praktiserende landskabsarkitekter oprindeligt oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, som er interesseorganisationen for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. Vi besluttede i 2011 at opløse PLR, eftersom vi med vores dengang lille sekretariat havde svært ved at servicere samt rådgive vores medlemmer i forhold til en mere og mere kompleks byggebranche. Men vi har nu sørget for at udbygge vores organisation, så derfor er vi glade for at kunne annoncere, efter vores nedlæggelse for 5 år siden, at vi igen etablerer de Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR).

De Praktiserende Landskabsarkitekters råd er en forening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som ejes samt ledes af uddannede landskabsarkitekter med en bachelor- eller kandidatuddannelse fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidligere Landbohøjskolen), samt fra Danmarks to arkitektskoler, Kunstakademiets arkitektskole eller Arkitektskolen i Aarhus, eller en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års praktisk erfaring som praktiserende landskabsarkitekt.

Landskabsarkitektvirksomhed

Vi stiller som krav til vores medlemmer, at de overholder vores bestemmelser angivet i ”Vedtægt for Landskabsarkitektvirksomhed”, hvor der blandt andet er dikteret;

”Landskabsarkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin viden og erfaring til rådighed med det formål at tjene opgavestilleren i det omfang dette ikke er i strid med fagets etiske standard”.

Såfremt man som medlem af PLR ikke er i stand til at imødekomme bestemmelserne angivet i ”Vedtægt for Landskabsarkitektsvirksomhed” samt de etiske standarder undervist i forbindelse med uddannelsen, har vi en række sanktioneringsmuligheder (herunder eksklusion af PLR), ligeledes beskrevet i vedtægterne, for pågældende landskabsarkitektsvirksomheder.

Definition af have- og landskabsarkitekt

cascatinha-587078_960_720Have- og landskabsarkitekt er i dag én og samme profession, eftersom havearkitekterne i 1968 besluttede sig for at ændre deres branchetitels navn til landskabsarkitekter, for på den måde at signalere at man som havearkitekt beskæftiger sig med noget andet en det, som man normalt associerer med ordet ”have”. Denne klare forskel har gjort, at man nu har en mere bred definition af det at være landskabsarkitekt, der er mere moderne i forhold til det arbejde, som vi udfører som landskabsarkitekter.

Et fagområde i udvikling

Vores fagområde er i konstant udvikling, derfor er det et krav til os som brancheforening, at vi konstant er imødekommende i forhold til vores medlemmers krav og ønsker, så vi på denne måde er i stand til at udvikle os selv som en brancheforening der står mål med den generelle udvikling inden for vores felt. I denne forbindelse er det vigtigt for os, at vi konstant er i dialog med vores medlemmer, så vi på denne måde er i stand til konstant at udvikle de bedste arbejdsforhold for vores branche samt skabe en yderligere interesse for denne, så vi er i stand til at imødekomme den konstante efterspørgsel efter kompetente landskabsarkitekter ved at rekruttere de bedst mulige kandidater fra uddannelsesinstitutionerne.

Ydelser og honorarer

Vi har hos det Praktiserende Landskabsarkitekters Råd i 1992 udarbejdet ”Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed”, som dermed afløste ”Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde”. Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed” vil sammen med ABR89 (”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989”) regulere det økonomiske forhold mellem klient og den rådgivende landskabsarkitekt, samtidig med at disse forskrifter fastlægger de generelle principper, som skal danne grundlaget for en aftale i forbindelse med en given opgave.

Disse ydelsesbeskrivelser beskriver i detaljer forløbet ved rådgivningsopgaver i forbindelse med have- samt landskabsprojekter, og definerer derudover specifikt det arbejde en landskabsarkitekt skal udføre for sin klient eller bygherre, samt giver vejledning til hvorledes et landskabsarkitekthonorar sammensættes og udregnes.

Såfremt det utænkelige skulle ske, og der opstår tvister mellem den rådgivende landskabsarkitekt og klienten i forbindelse med disse landskabsarkitektydelser, så kan man i henhold til ABR89 indbringe denne tvist for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister omhandlende spørgsmål omkring honorarer kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvorefter afgørelser truffet i denne instans kan ankes i Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring

Størstedelen af vores medlemmer har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, der dækker dem mod eventuelle fejl opstået i forbindelse med et udført projekt eller fagtilsyn. Denne rådgiveransvarsforsikring er gældende i 5 år, efter at et givent anlæg er taget i brug, og dækker ligeledes i tilfælde af, at den udøvende landskabsarkitektsvirksomhed er stoppet med at drive rådgivende landskabsarkitektsvirksomhed inden for den pågældende tidsramme på 5 år.