Beskrivelse af vores fagområde

Arbejdet som landskabsarkitekt er et mangfoldigt samt omskifteligt erhverv, hvor man beskæftiger sig med landskabsarkitektur, landskabsplanlægning og havekunst. Ud af disse tre delområder er havekunsten den ældste, hvorimod landskabsplanlægning er den nyeste af kategorierne. Dette forklarer ligeledes, hvorfor havearkitekterne i 1968 besluttede sig for at ændre deres branchetitels navn til landskabsarkitekter, for på den måde at signalere at man som havearkitekt beskæftiger sig med meget mere end det, som man normalt associerer med ordet ”have”.

Som så mange andre tekniske fag har landskabsarkitektfaget udviklet sig drastisk med og i samspil med den generelle samfundsudvikling, og er specielt tæt forbundet tropical-park-nong-nuch-thailand-538801_960_720med den urbane udvikling i de store byer, samt udtryk af disse. Det er i særdeleshed den urbane udvikling i landets største byer, som har tilført landskabsarkitektfagområdet helt nye dimensioner. Denne udvikling har betydet, at man som landskabsarkitekt har været nødsaget til kontinuerligt at forny sin viden indenfor området.

Dog har der ikke været et decideret paradigmeskifte med en skarp overgang, eftersom de nye tiltag afledt af udviklingen er kommet i en naturlig forlængelse af de gamle arbejdsmetoder samt redskaber. Derfor fremtræder erhvervet som landskabsarkitekt som et velkonsolideret fagområde, der på den ene side, er funderet i et traditionelt erhverv, mens det er et fagområde der gennemgår en forsigtig udvikling på den anden side. Dette er specielt fremtrædende inden for landskabsarkitekturen og landskabsplanlægningen, hvor man i dag er nødsaget til at holde sig opdateret på de mange forandringer i teknik, økonomi samt vurderinger.

På trods af fagområdets udvikling samt de arbejdsopgaver og former, hvorunder landskabsarkitekterne udfører deres arbejde, har faget dog ét ledende punkt, som alle landskabsarkitekter arbejder efter. I dette fag gælder det nemlig altid om at skabe den perfekte syntese mellem mennesker behov og naturens ressourcer, på baggrund af de givne betingelser man er givet i forbindelse med en given arbejdsopgave.