Arbejdsopgaver

De Praktiserende Landskabsarkitekters råd er en brancheforening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som ejes samt ledes af sddefaultuddannede landskabsarkitekter med en bachelor- eller kandidatuddannelse fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidligere Landbohøjskolen), samt fra Danmarks to arkitektskoler, Kunstakademiets arkitektskole eller Arkitektskolen i Aarhus, eller en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års praktisk erfaring som praktiserende landskabsarkitekt.

De Praktiserende Landskabsarkitekters Råds primære arbejdsopgave er at varetage vores medlemmers interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakter, ydelsesstrukturer samt overenskomster. Dette betyder, at vores opgave er at tilbyde vores medlemmer af landskabsarkitekter rådgivning inden for vores fascinerende fagområde, hvilket dermed gør det nemmere at drive landskabsarkitektsvirksomhed i Danmark.

Derudover varetager vi nogle mindre, men lige så vigtige organisatoriske arbejdsopgaver for at sætte øget fokus på vores fagområde. Dette gør vi blandt andet ved at uddele priser til de bedste udarbejdede projekter i Danmark i samarbejde med andre brancheorganisationer indenfor vores fagområde, samt organisere messer for vores medlemmer og være vores medlemmers primære talerør i forbindelse med eventuelle overenskomstforhandlinger.

Samtidig udarbejder vi præcist definerede forskrifter i forhold til ydelser og honorarer i forbindelse med vores medlemmers opgaver, hvilket giver et gennemskueligt overblik over hvilke priser der er gældende for fagområdet. Vi har nedenunder udarbejdet en yderligere forklaring på, hvilke fordele der er ved at være medlem hos de Praktiserende Landskabsarkitekters Råd.

Ydelser og honorarer

Vi har hos det Praktiserende Landskabsarkitekters Råd i 1992 udarbejdet ”Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed”, som dermed afløste ”Specialnorm for Have og Landskabsarkitektarbejde”. Ydelsesbeskrivelser og Vejledende Honorartabeller for Landskabsarkitektvirksomhed” vil sammen med ABR89 (”Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand af 1989”) regulere det økonomiske forhold mellem klient og den rådgivende landskabsarkitekt, samtidig med at disse forskrifter fastlægger de generelle principper, som skal danne grundlaget for en aftale i forbindelse med en given opgave.

Disse ydelsesbeskrivelser beskriver i detaljer forløbet ved rådgivningsopgaver i forbindelse med have- samt landskabsprojekter, og definerer derudover specifikt det arbejde en landskabsarkitekt skal udføre for sin klient eller bygherre, samt giver vejledning til hvorledes et landskabsarkitekthonorar sammensættes og udregnes.

Såfremt det utænkelige skulle ske, og der opstår tvister mellem den rådgivende landskabsarkitekt og klienten eller bygherren i forbindelse med disse landskabsarkitektydelser, så kan man i henhold til ABR89 indbringe denne tvist for Byggeriets Voldgiftsret, mens tvister udelukkende omhandlende spørgsmål omkring honorarer kan indbringes for DL’s Retsudvalg, hvorefter afgørelser truffet i denne instans kan ankes i Byggeriets Voldgiftsret.

Ansvarsforsikring

Størstedelen af vores medlemmer har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, der dækker dem mod eventuelle fejl og mangler opstået i forbindelse med et udført projekt eller fagtilsyn. Denne rådgiveransvarsforsikring er gældende i 5 år, efter at et givent anlæg er taget i brug, og dækker ligeledes i tilfælde af, at den udøvende landskabsarkitektsvirksomhed er stoppet med at drive rådgivende landskabsarkitektsvirksomhed inden for den pågældende tidsramme på 5 år. Som brancheforening anbefaler vi klart, at vores medlemmer har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, eftersom dette i sidste ende kan være en økonomisk god idé. På denne måde beskytter I jer selv mod et krav om økonomisk kompensation, eftersom forsikringen dækker dette.

Overenskomst

Vi lavede i 2011 en overenskomst med JA, hvori der var klare definitioner for landskabsarkitekters ansættelsesforhold. Denne overenskomst er gældende for landskabsarkitekter på private tegnestuer, hvis indehaver/ledelse er medlem af PLR. Derudover, ifølge en samarbejdsaftale med Arkitektforbundet, gælder vores forhandlede overenskomst med JA ligeledes for arkitekter med en kandidatuddannelse fra Kunstakademiets arkitektskole samt Arkitektskolen i Aarhus. Såfremt I ønsker at læse denne overenskomst, og hvad du kan forvente i forhold til løn som nyuddannet kandidat eller bachelor, samt ferie og generelle ansættelsesforhold som medarbejder hos en privat tegnestue som er medlem af PLR, kan du læse overenskomsten her.