Barn som pluggar juridik

Barn som pluggar juridik

Det kan verka lite högtravande att prata om barn som studerar juridik. Hur kan de förstå de oändliga vindlingarna i lagböckerna? Naturligtvis är de inte redo att bli jurister, men även barn kan ha nytta av att lära sig en del om regelverket. Det lägger grunden för så mycket annat. De lär sig resonera, dra slutsatser och komma upp med […]

Sådan redder du dine filer

Sådan redder du dine filer

Flere oplever, at computeren brænder sammen – lige midt i en eksamensopgave eller på de tidspunkter, hvor man ikke har sørget for at gemme sine data på et eksternt drev. Hvis du ikke vil stå i samme situation, bør du enten have en ekstern harddisk, der kan anvendes som backup, eller få hjælp af fagmænd, der kan redde dine filer. […]

Find børnepasningsjobs her

Find børnepasningsjobs her

Forældre lægger stor vægt på, at børnene er i trygge hænder. Hjemmegående husmødre er en sjældenhed i det moderne Danmark, for ikke at tale om hjemmegående fædre. De fleste forældre arbejder hver dag, og måske er den ene forælder i gang med en lovende karriere, hvorfor det er særligt vigtigt med gode pasningsmuligheder til børnene. Som babysitter bliver man en […]

Vejledning til Landskabsarkitekter

Vejledning til Landskabsarkitekter

Et af vores arbejdsområder er at skabe gennemsigtighed for danske landskabsarkitekter, for derigennem forbedre rammevilkårene for vores medlemmer under deres daglige drift af deres landskabsarkitektvirksomhed. Dette har vi blandt andet gjort ved at udarbejde en lang række forskrifter i forhold til honorarer i forbindelse med rådgivning, tvister i forbindelse med disse, udarbejdelse af en kollektiv ansvarsforsikring og sidst, men ikke […]

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar

Medlem

Vi som brancheforening arbejder konstant for at forbedre vores medlemmers arbejdsforhold, samt de generelle forhold for vores profession. Derfor, er du som medlem, i stand til at nyde godt af de medlemsfordele, som vi er i stand til at kunne tilbyde jer. Vi arbejder konstant for at forbedre vores medlemmers arbejdsforhold i forbindelse med at skabe de bedst mulige forhold […]

Vores Vision

Vores Vision

Vores vision er at skabe opmærksomhed på vores unikke profession inden for et fagområde der bliver mere og mere homogent. Det fagområde vi arbejder under er meget bredt, og der bliver ansat mange forskellige landskabsarkitekter, der hver især udfører flere forskellige projekttyper. Vi må erkende, at vores profession som landskabsarkitekter er under en kraftig udvikling, selvom det er funderet i […]

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver

De Praktiserende Landskabsarkitekters råd er en brancheforening af praktiserende landskabsarkitektvirksomheder, som ejes samt ledes af uddannede landskabsarkitekter med en bachelor- eller kandidatuddannelse fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultets Center for Skov, Landskab og Planlægning (tidligere Landbohøjskolen), samt fra Danmarks to arkitektskoler, Kunstakademiets arkitektskole eller Arkitektskolen i Aarhus, eller en kombination af disse uddannelser, suppleret med mindst 5 års praktisk erfaring […]

Beskrivelse af vores fagområde

Beskrivelse af vores fagområde

Arbejdet som landskabsarkitekt er et mangfoldigt samt omskifteligt erhverv, hvor man beskæftiger sig med landskabsarkitektur, landskabsplanlægning og havekunst. Ud af disse tre delområder er havekunsten den ældste, hvorimod landskabsplanlægning er den nyeste af kategorierne. Dette forklarer ligeledes, hvorfor havearkitekterne i 1968 besluttede sig for at ændre deres branchetitels navn til landskabsarkitekter, for på den måde at signalere at man som […]

De Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

De Praktiserende Landskabsarkitekters Råd

Vi er glade for at kunne annoncere, efter vores nedlæggelse i 2011, at vi igen etablerer de Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR). PLR er en forening af praktiserende landskabsarkitekter oprindeligt oprettet i 1969 som en fraktion af foreningen DL, Danske Landskabsarkitekter, som er interesseorganisationen for alle akademisk uddannede landskabsarkitekter. Vi besluttede i 2011 at opløse PLR, eftersom vi med vores dengang […]